ประชาสัมพันธ์โครงการ
  • Generic placeholder image
    โครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยไทย (มทร.สุวรรณภูมิ)
    วันที่ 21 เมษายน 2561
    จัดโดย : กองพัฒนานักศึกษา

    Read More

โครงการที่ผ่านมา

โครงการเกษตรอาสา ปี 2560
โดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Read More

โครงการจิตอาสาร่วมกับโรงเรียนศรีวิกรณ์
โดย : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read More

“พัฒนาตลาดโก้งโค้งสู่ชุมชนอนุรักษ์ที่ยั่งยืน”
โดย : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read More

โครงการ “นัดพบแรงงาน”
โดย : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read More

“การพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่สังคมอาเซียน”
โดย : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read More

โครงการเกษตรอาสา ปี 2557
โดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Read More

โครงการเกษตรอาสา ปี 2559
โดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Read More

โครงการเกษตรอาสา ปี 2558
โดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Read More

โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Read More

โครงการครุศาสตร์อุตสาหกรรมสัญจร
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Read More

โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด
โดย : คณะศิลปศาสตร์

Read More

โครงการค่ายอาสาวิศวกรรมโยธาพัฒนาชุมชน
โดย : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read More

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนราชมงคลฯ สุพรรณบุรี
โดย : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read More

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนราชมงคลสุพรรณบุรี
โดย : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read More

kkk
โดย : กองพัฒนานักศึกษา

Read More