โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนราชมงคลฯ สุพรรณบุรี

Id รายละเอียด
ปีการศึกษา 2560
ชื่อโครงการ โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนราชมงคลฯ สุพรรณบุรี
รายละเอียด -
แผนการดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม -
Output -
Outcome -
Impact -
งบประมาณทีได้รับ 37300
แหล่งที่มาของงบประมาณ 89
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60
หน่วยงานที่สร้างความร่วมมือ -
ผู้ประสานโครงการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์/VOIP 46000
หน่วยงานที่จัดโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Link รูปภาพ คลิกที่นี่